Niemiecki urząd skarbowy -Finanzamt wzywa do rozliczenia się ! Czy zupełny brak reakcji na wezwania z niemieckiego urzędu skarbowego spowoduje, że urząd zapomni o podatniku? Mimo wezwań ze strony urzędu skarbowego, do np. rozliczenia podatku z uzyskanego w Niemczech dochodu ze stosunku pracy czy pobierania renty lub emerytury, niektórzy całkowicie uchylają się od obowiązku rozliczenia się z niemieckim fiskusem tj. złożenia zeznania podatkowego tzw. Einkommensteuererklärung sądząc, że lekceważenie urzędu pozwoli uniknąć dopłaty (ew. odsetek i kary). Niestety jest do bardzo złe myślenie, które po czasie z pewnością doprowadzi do kłopotów. Zwłaszcza dotyczy to osób, które posiadają…

Rozliczenie podatkowe w Niemczech obowiązkowe? Rozliczenie podatkowe dla osób zatrudnionych w Niemczech lub prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech jest obowiązkowe w następujących sytuacjach: Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe świadczenia wyższe niż 410 euro na rok, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek wychowawczy, zasiłek chorobowy (przychody te są wprawdzie wolne od podatku, ale uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej) Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe dochody, które przekraczają granicę 410 euro rocznie (np. za wynajem mieszkania) Uzyskano wynagrodzenie od kilku pracodawców, które nie zostało opodatkowane ryczałtem Uzyskano niestandardowe dochody, jak na przykład odprawa Małżonkowie pobierali zasiłek dla bezrobotnych i jedno…

Jeżeli prowadzisz firmę w Polsce, która świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec musisz wiedzieć co to jest Bauabzugsteuer i czy nie będziesz musiał go płacić. Bauabzugsteuer to podatek od usług budowlanych, obowiązujący na terenie Niemiec, któremu podlegają firmy świadczące usługi budowlane. Według niemieckiego prawa są to wszystkie usługi służące tworzeniu, modernizowaniu, usuwaniu budowy, a także działania związane z naprawą instalacji gazowych i elektrycznych. Każdy, kto działa w budownictwie, nawet jeśli ma założoną polską działalność gospodarczą, musi zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym – Finanzamt – i uzyskać stamtąd zaświszczenie Freistellungsbescheinigung. Freistellungsbescheinigung to zaświadczenie służące zwolnieniu z…

obniżenie podatku VAT z 19% na 16% obniżona stawka będzie obowiązywać od 01.07.2020 do 31.12.2020 Niemiecki rząd federalny zdecydował się na obniżenie stawek podatku VAT do końca 2020 roku. Jest to jeden z elementów wartego 130 mld euro pakietu wspierającego gospodarkę w czasie koronakryzysu. Niemieccy parlamentarzyści przyjęli na wniosek rządu ustawę obniżającą stawki podatku od wartości dodanej – z 19 na 16 proc. oraz z 7 na 5 proc. Zmiany wejdą w życie 1 lipca i będą obowiązywać do końca 2020 roku. Niemiecki podatek VAT posiada dwa równolegle funkcjonujące określenia: Umsatzsteuer, w skrócie USt (określenie stosowane w niemieckich…

Niemiecki urząd skarbowy Finanzamt w postępowaniu administracyjnym może nakładać na podatnika różnego rodzaju kary za niewywiązanie się (na czas) z obowiązków, które prawo podatkowe przewiduje. Zatem warto sobie uświadomić jakie instrumenty przymusu istnieją, aby ich uniknąć lub się przeciwko nim bronić. Niemiecka ordynacja podatkowa (Abgabenordnung) nazywa podatkowe kary administracyjne dodatkowymi świadczeniami podatkowymi (steuerliche Nebenleistungen). Dodatek za opóźnienie (Verspätungszuschlag) Podatnik ma obowiązek składania oświadczeń podatkowych (Steuererklärung) oraz deklaracji wstępnych (Voranmeldung) w ustawowo przewidzianych terminach. Te terminy różnią się w zależności od rodzaju podatku i rodzaju rozliczenia. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z tego obowiązku na czas, urząd…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?