Jeżeli prowadzisz firmę w Polsce, która świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec musisz wiedzieć co to jest Bauabzugsteuer i czy nie będziesz musiał go płacić. Bauabzugsteuer to podatek od usług budowlanych, obowiązujący na terenie Niemiec, któremu podlegają firmy świadczące usługi budowlane. Według niemieckiego prawa są to wszystkie usługi służące tworzeniu, modernizowaniu, usuwaniu budowy, a także działania związane z naprawą instalacji gazowych i elektrycznych.
Każdy, kto działa w budownictwie, nawet jeśli ma założoną polską działalność gospodarczą, musi zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym – Finanzamt – i uzyskać stamtąd zaświszczenie Freistellungsbescheinigung.
Freistellungsbescheinigung to zaświadczenie służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych czyli właśnie od zapłaty Bauabzugsteuer. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec oraz spoza Niemiec zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej.
W przypadku braku posiadania ważnego zaświadczenia Freistellungsbescheinigung, podatek Bauabzugsteuer pobierany jest przez zleceniodawcę usługi, potrącając określoną kwotę z faktury i jest odprowadzany przez zleceniodawcę do urzędu skarbowego.
Istnieje jednak możliwość zwolnienia z tego podatku przez polskiego przedsiębiorcę.
Do tego potrzebne jest właśnie zaświadczenie Freistellungsbescheinigung.
Aby otrzymać decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, zleceniobiorca musi wystosować pisemny wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego, o ile dokonał już rejestracji swojej polskiej firmy. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy uprzednio złożyć wniosek o wydanie decyzji wraz z doręczeniem kwestionariusza do rejestracji. Bez rejestracji polskiej firmy w niemieckim urzędzie skarbowym nie otrzymamy zaświadczenia Freistellungsbescheinigung.
Oczekiwanie na rozpatrzenie dokumentacji w większości przypadków trwa od 1 do 2 miesięcy i wydawane jest na czas określony. Zwolnienie od Bauabzugsteuer można odnowić, co związane jest z koniecznością złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów, powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tu może się okazać, że niemiecki urząd skarbowy zażąda przedłożenia zestawienia faktur wystawionych dla wszystkich zagranicznych odbiorców usługi, zestawienia dot. pracowników wykonujących pracę, rozliczenia rocznego tzw. Umsatzsteuererklärung, Einkommensteuererklärung czy Rechnungsüberschuss oraz takich dokumentów jak certyfikat rezydencji czy roczne zeznanie pit. Tu przy okazji również sprawdzane jest, czy wnioskujący o wydanie Freistellungsbescheinigung nie wykonuje prac na terenie kraju dłużej niż 183 dni w ciągu roku – jeżeli przekroczy tę liczbę, zostanie na niego nałożony obowiązek odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego czyli transferowania do niemieckiego urzędu skarbowego tzw. Umsatzsteuer Voranmeldung.
O zwolnienie z zaliczki podatku Freistellungsbescheinigung  należy wystąpić więc najlepiej z chwilą rozpoczęcia wykonywania w Niemczech prac budowlanych.
Zleceniodawca ma obowiązek dokonać 15% potrącenia od świadczenia wzajemnego oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia następnego miesiąca we właściwym Urzędzie Skarbowym – jeżeli w odpowiednim czasie nie zostanie mu dostarczona czytelna kopia poświadczenia o zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatku.
Jeżeli doszło już do zapłaty podatku?  Najlepiej nie dopuszczać, żeby wspomniana sytuacja zaistniała. Aby otrzymać zwrot niemieckiego podatku, pozostaje zleceniobiorcy złożyć wniosek w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym w Niemczech. Wniosek o zwrot można jednak złożyć dopiero po zakończeniu całego roku kalendarzowego.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?