Rozliczenie podatkowe w Niemczech obowiązkowe?

Rozliczenie podatkowe dla osób zatrudnionych w Niemczech lub prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:
 • Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe świadczenia wyższe niż 410 euro na rok, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek wychowawczy, zasiłek chorobowy (przychody te są wprawdzie wolne od podatku, ale uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej)
 • Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe dochody, które przekraczają granicę 410 euro rocznie (np. za wynajem mieszkania)
 • Uzyskano wynagrodzenie od kilku pracodawców, które nie zostało opodatkowane ryczałtem
 • Uzyskano niestandardowe dochody, jak na przykład odprawa
 • Małżonkowie pobierali zasiłek dla bezrobotnych i jedno z nich zostało opodatkowane zgodnie z V lub VI grupą podatkową albo oboje wybrali kombinację IV z faktorem ramach zatrudnienia i jedno z nich posiada III lub V klasę podatkową
 • Urząd skarbowy dopisał kwotę wolną od podatku, np. za dojazdy do pracy (z wyjątkiem kwoty ryczałtowej dla osób niepełnosprawnych lub osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela). Nie ma jednak obowiązku płacenia podatku, jeśli całkowita kwota zarobków osiągniętych do 31. 12. 2015 r. nie przekracza 10.800,00 EUR (lub w przypadku małżonków i partnerów życiowych, których łączne wynagrodzenie brutto nie przekracza 20.500,00 EUR) i nie istnieje inny dochód podlegający opodatkowaniu
 • Miał miejsce rozwód i w tym samym roku małżonek/ka zawarł/a nowy związek małżeński (urząd skarbowy musi wiedzieć kto z kim rozlicza się wspólnie z podatku); to samo dotyczy sytuacji, kiedy na skutek śmierci jednego z małżonków małżeństwo przestaje mieć miejsce
 • W przypadku partnerów z dzieckiem, ale żyjących w niesformalizowanym związku w celu ustalenia kwoty wolnej od podatku na cele edukacyjne
 • mieszka w innym kraju UE
Rozliczenie podatkowe w Niemczech obowiązkowe jest kiedy małżonkowie wybrali klasę podatkową 3/5 i małżonek posiadający klasę 5:
 • pracował na umowę o pracę z tytułu której był odprowadzany podatek dochodowy
 • otrzymywał świadczenia podlegające progresji tj. świadczenie chorobowe, zasiłek wychowawczy, zasiłek dla bezrobotnych
Rozliczenie podatkowe w Niemczech obowiązkowe jest dla emerytów:
 • Kiedy emerytura jest wyższa niż 1.500 euro miesięcznie i rozliczenie podatkowe nie miało dotychczas miejsca. Przy czym kwota 1500 euro, to kwota dotycząca obydwoje małżonków. Dochód z emerytury w przypadku samotnej osoby może zatem wynieść 750 euro. Ta sytuacja dotyczy emerytów mieszkających na stałe na terenie Niemiec.
Informacje dla osób mieszkających w Polsce a pobierających świadczenie emerytury lub renty z Niemiec znajdziesz tutaj:  https://neuwald.com.pl/jestes-emerytem-rencista-i-pobierasz-emeryture-lub-rente-z-niemiec-musisz-to-wiedziec/
Oprócz tego bezwzględnie zobowiązani do złożenia oświadczenia podatkowego są:
 • Osoby pracujące na własny rachunek (osoby ze zgłoszoną działalnością gospodarczą – Gewerbe, osoby wykonujące wolny zawód, np. tłumacz)
 • Rolnicy i leśnicy

Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić mojej firmie rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń lub napisz.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?