Zmiana opodatkowania dochodów uzyskanych w Austrii przez polskich obywateli  Od 01.01.2019 zmienił się sposób opodatkowania austriackich dochodów w Polsce Do końca roku 2018 dochody były opodatkowane wg tzw. metody wyłączenia z progresją. Obecnie obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Stąd rozliczając w tym roku (2020) dochody z Austrii trzeba będzie to zrobić na nowych zasadach. Rozliczanie zagranicznych dochodów zgodnie z metodą proporcjonalnego zaliczenia oznacza obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego, w którym należy wykazać dochody z pracy za granicą. Obowiązek ten wystąpi bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w…

Kto może otrzymać bezrobocie w Austrii? Poszukując pracy w Austrii mamy możliwość zgłoszenia się do regionalnego oddziału AMS czyli austriackiego urzędu pracy - Arbeitsmarktservice, tzn. podlegamy zazwyczaj pod oddział w dzielnicy w której jesteśmy zameldowani, lub w sąsiedniej dzielnicy. Ogólnie ujmując każdy obywatel EU, który ma w Austrii stały pobyt i Anmeldbescheinigung  (zaświadczenie o zameldowaniu na ternie Austrii) posiada możliwość zameldowania się w  Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy, natomiast jest kilka warunków do spełnienia, gdy chcemy dostać świadczenia z tytułu bezrobocia, czyli tzw. zasiłek dla bezrobotnych czyli Arbeitslosengeld. Podstawowym warunkiem przyznania bezrobocia – Arbeitslosengeld po raz pierwszy …

Okresy za które można rozliczyć podatek od dochodu na terenie Austrii? O zwrot podatku z Austrii można ubiegać się do pięciu lat wstecz. Poniżej przedstawiamy terminy do których należy wysłać rozliczenie podatkowe do austriackiego urzędu skarbowego 2014 do 31 grudnia 2019 2015 do 31 grudnia 2020 2016 do 31 grudnia 2021 2017 do 31 grudnia 2022 2018 do 31 grudnia 2023 Z podatku austriackiego może rozliczyć się każdy, kto legalnie pracował w Austrii. Do rozliczenia podatku niezbędna jest karta podatkowa (Lohnzettel), wydaje ją pracodawca po zakończeniu pracy lub po zakończeniu roku podatkowego (do końca lutego roku następnego po roku rozliczeniowym).  Podatnik, który…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?