Niemiecki urząd skarbowy -Finanzamt wzywa do rozliczenia się !

Czy zupełny brak reakcji na wezwania z niemieckiego urzędu skarbowego spowoduje, że urząd zapomni o podatniku?


Mimo wezwań ze strony urzędu skarbowego, do np. rozliczenia podatku z uzyskanego w Niemczech dochodu ze stosunku pracy czy pobierania renty lub emerytury, niektórzy całkowicie uchylają się od obowiązku rozliczenia się z niemieckim fiskusem tj. złożenia zeznania podatkowego tzw. Einkommensteuererklärung sądząc, że lekceważenie urzędu pozwoli uniknąć dopłaty (ew. odsetek i kary).

Niestety jest do bardzo złe myślenie, które po czasie z pewnością doprowadzi do kłopotów.

Zwłaszcza dotyczy to osób, które posiadają zameldowanie w Polsce i w związku z tym uważają się za bezkarnych wobec fiskusa w Niemczech.

Jeśli niemiecki urząd skarbowy, po drugim wezwaniu do rozliczenia się ze swojego dochodu z Niemiec nie otrzyma zeznania podatkowego to zazwyczaj na podstawie znanych i szacowanych dochodów sam wyliczy należny podatek.

Skutkiem takiego szacunku jest wysyłana do podatnika decyzja szacunkowa.

Jeżeli urząd nie odnotuje wpłaty wyliczonego podatku w wyznaczonym terminie a dłużnik przebywa w Polsce, po kilku wezwaniach do zapłaty sprawa zostaje skierowana do urzędu skarbowego w Polsce, który nie będzie miał żadnego problemu z wyegzekwowaniem należności.

Więcej o rozliczeniu podatkowym w Niemczech https://neuwald.com.pl/kiedy-rozliczenie-podatkowe-jest-obowiazkowe-w-niemczech/

Jeśli masz pytania lub chcesz zlecić mojej firmie rozwiązanie kwestii prawnej, zadzwoń lub napisz.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?