Rozliczenie podatkowe dla osób zatrudnionych w Niemczech lub prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech jest obowiązkowe w następujących sytuacjach: Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe świadczenia wyższe niż 410 euro na rok, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek wychowawczy, zasiłek chorobowy (przychody te są wprawdzie wolne od podatku, ale uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej) Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe dochody, które przekraczają granicę 410 euro rocznie (np. za wynajem mieszkania) Uzyskano wynagrodzenie od kilku pracodawców, które nie zostało opodatkowane ryczałtem Uzyskano niestandardowe dochody, jak na przykład odprawa Małżonkowie pobierali zasiłek dla bezrobotnych i jedno z nich zostało opodatkowane zgodnie…

Rozliczenie podatkowe w Niemczech obowiązkowe? Rozliczenie podatkowe dla osób zatrudnionych w Niemczech lub prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech jest obowiązkowe w następujących sytuacjach: Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe świadczenia wyższe niż 410 euro na rok, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek wychowawczy, zasiłek chorobowy (przychody te są wprawdzie wolne od podatku, ale uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej) Oprócz wynagrodzenia uzyskano dodatkowe dochody, które przekraczają granicę 410 euro rocznie (np. za wynajem mieszkania) Uzyskano wynagrodzenie od kilku pracodawców, które nie zostało opodatkowane ryczałtem Uzyskano niestandardowe dochody, jak na przykład odprawa Małżonkowie pobierali zasiłek dla bezrobotnych i jedno…

Osoby bez pracy utrzymujące się z zasiłku dla bezrobotnych muszą w większości przypadków złożyć deklarację podatkową. Czasem może się to nawet opłacić! Czy bezrobotni muszą zatem składać zeznanie podatkowe? Z ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG), paragraf 46. wynika, że „gdy dochód pochodzi częściowo lub wyłącznie z przychodów z niesamodzielnej pracy, podatek można odliczyć tylko wtedy, gdy dodatnia suma dochodów i świadczeń przekracza 410 euro”. Oznacza to, że osoby, które w danym roku otrzymywały wynagrodzenie i ponad 410 euro zasiłku dla bezrobotnych – a więc pracowały i zostały zwolnione - muszą złożyć zeznanie podatkowe. Do świadczeń…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?