Osoby bez pracy utrzymujące się z zasiłku dla bezrobotnych muszą w większości przypadków złożyć deklarację podatkową. Czasem może się to nawet opłacić!

Czy bezrobotni muszą zatem składać zeznanie podatkowe?

Z ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG), paragraf 46. wynika, że „gdy dochód pochodzi częściowo lub wyłącznie z przychodów z niesamodzielnej pracy, podatek można odliczyć tylko wtedy, gdy dodatnia suma dochodów i świadczeń przekracza 410 euro”.

Oznacza to, że osoby, które w danym roku otrzymywały wynagrodzenie i ponad 410 euro zasiłku dla bezrobotnych – a więc pracowały i zostały zwolnione – muszą złożyć zeznanie podatkowe.

Do świadczeń takich należą zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłek chorobowy (Krankengeld), świadczenie tzw. wychowawcze (Elterngeld), zasiłek macierzyński (Mutterschaftsgeld), wynagrodzenie za pracę tymczasową (Kurzarbeitergeld).

Wszelkie treści publikowane na tej stronie są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie tekstów że strony bez naszej zgody jest surowo wzbronione! 

Categories: Niemcy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *