Okresy za które można rozliczyć podatek od dochodu na terenie Austrii?

O zwrot podatku z Austrii można ubiegać się do pięciu lat wstecz.

Poniżej przedstawiamy terminy do których należy wysłać rozliczenie podatkowe do austriackiego urzędu skarbowego

  • 2014 do 31 grudnia 2019
  • 2015 do 31 grudnia 2020
  • 2016 do 31 grudnia 2021
  • 2017 do 31 grudnia 2022
  • 2018 do 31 grudnia 2023

Z podatku austriackiego może rozliczyć się każdy, kto legalnie pracował w Austrii. Do rozliczenia podatku niezbędna jest karta podatkowa (Lohnzettel), wydaje ją pracodawca po zakończeniu pracy lub po zakończeniu roku podatkowego (do końca lutego roku następnego po roku rozliczeniowym). 

Podatnik, który przepracował w Austrii mniej niż 6 miesięcy, a jego austriackie dochody z danego roku stanowią mniej niż 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym nie ma obowiązku rozliczenia się.

Obowiązek rozliczenia się z podatku posiadają:
– rezydenci podatkowi tego kraju,
– osoby, które zarobiły powyżej 12.000 €
– inne, nieopodatkowane dochody przekraczające 730 €
– osoby pobierające nieopodatkowane świadczenia
– renciści, emeryci
– osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia się.

Kwota wolna od podatku wynosi 11.000 euro

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?