Zmiana opodatkowania dochodów uzyskanych w Austrii przez polskich obywateli 
Od 01.01.2019 zmienił się sposób opodatkowania austriackich dochodów w Polsce
Do końca roku 2018 dochody były opodatkowane wg tzw. metody wyłączenia z progresją. Obecnie obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia.
Stąd rozliczając w tym roku (2020) dochody z Austrii trzeba będzie to zrobić na nowych zasadach.
Rozliczanie zagranicznych dochodów zgodnie z metodą proporcjonalnego zaliczenia oznacza obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego, w którym należy wykazać dochody z pracy za granicą. Obowiązek ten wystąpi bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce.
Dochody z pracy za granicą należy wykazać na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT/ZG (Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku).
dlaczego tak ?
Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To ta konwencja MLI zmieniła w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek  dotyczy osób pracujących w Słowenii i Austrii.
Rok później dołączą do nich: Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Finlandia, Izrael, Japonia, Litwa, Nowa Zelandia i Słowacja. W kolejnym roku obowiązek obejmie pracowników zarabiających w Norwegii, Belgii, Kanadzie i Danii.
Pracujesz w Austrii, ale wciąż masz polską rezydencję podatkową? 
co oznacza rezydencja podatkowa?
Zgodnie z polską Ustawą PIT zasadą jest, że rezydentem podatkowym jest się w państwie zamieszkania – czyli tam, gdzie:
  1. przebywa się większą część roku (ponad 183 dni w roku podatkowym) lub
  2. posiada się centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych).
    W przypadku wątpliwości w którym państwie osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym, należy sięgnąć do reguł zawartych w odpowiedniej UPO.
Sam fakt posiadania polskiego obywatelstwa nie oznacza automatycznie, że osoba jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce. O tym gdzie podlega się opodatkowaniu decyduje przede wszystkim więc tzw. rezydencja podatkowa (miejsce zamieszkania dla celów podatkowych).
Należy podkreślić, że ocena miejsca zamieszkania danej osoby wymaga każdorazowo dogłębnej analizy całokształtu okoliczności dotyczących jej związków z danym państwem. W pewnym uproszczeniu można jednak przyjąć, że:
Polacy, którzy przenieśli się na stałe za granicę razem ze swoimi rodzinami, nie są już polskimi rezydentami podatkowymi.
 Jeżeli natomiast osoba wyjeżdża do pracy za granicę na krótki czas i wraca do Polski (np. przebywa tu jej rodzina), to jako polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (nie jest to jednak równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku w Polsce). W odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 1) powyżej – zmiana przez Polskę metody unikania podwójnego na podstawie Konwencji MLI nie ma wpływu na ich sytuację, gdyż są one rezydentami podatkowymi innego państwa. Nie podlegają więc w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, a jedynie od dochodów, które uzyskują w Polsce (np. z tytułu otrzymywanego czynszu za wynajem mieszkania położonego w Polsce). Natomiast w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 2) – zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania będzie mieć wpływ na ich rozliczenia podatkowe w Polsce. Nie musi jednak automatycznie oznaczać obowiązku zapłaty podatku w Polsce ale oczywiście może do tego doprowadzić.
Reasumując:  jeśli pracujesz w Austrii lub Słowenii, mieszkasz ze swoją rodziną w Polsce i uzyskałeś w roku podatkowym 2019 dochód masz obowiązek złożyć w Polsce zeznanie podatkowe, w którym wykazujesz uzyskany zagranicą dochód.  Obowiązek ten występuje bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskałeś lub nie uzyskałeś innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.
Dochody z pracy za granicą należy wykazać na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT/ZG  do 30 kwietnia 2020 roku (Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku).

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?