Kto może otrzymać bezrobocie w Austrii?
Poszukując pracy w Austrii mamy możliwość zgłoszenia się do regionalnego oddziału AMS czyli austriackiego urzędu pracy – Arbeitsmarktservice, tzn. podlegamy zazwyczaj pod oddział w dzielnicy w której jesteśmy zameldowani, lub w sąsiedniej dzielnicy.
Ogólnie ujmując każdy obywatel EU, który ma w Austrii stały pobyt i Anmeldbescheinigung  (zaświadczenie o zameldowaniu na ternie Austrii) posiada możliwość zameldowania się w  Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy, natomiast jest kilka warunków do spełnienia, gdy chcemy dostać świadczenia z tytułu bezrobocia, czyli tzw. zasiłek dla bezrobotnych czyli Arbeitslosengeld.
Podstawowym warunkiem przyznania bezrobocia – Arbeitslosengeld
  • po raz pierwszy  jest udokumentowany okres zatrudnienia w Austrii minimum 52 tygodnie, w ciągu ostatnich dwóch lat i opłacanie składek ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia w tym czasie
  • Po raz drugi i kolejny obowiązkowy okres zatrudnienia skraca się do 28 tygodni.
Drugim warunkiem otrzymania bezrobocia jest pozostanie do dyspozycji urzędu i tzw. gotowość pracy. AMS będzie przesyłał nam oferty pracy, na które musimy odpowiedzieć przesyłając życiorys i list motywacyjny. Także branie udział w kursach dokształcających lub przekwalifikujących jest obowiązkowe, i w razie pierwszej bezpodstawnej odmowy, świadczenia mogą być wstrzymane na 6 tygodni.
Każdy wyjazd za granicę i powrót musi być niezwłocznie zgłoszony, gdyż w tym czasie świadczenia zostają wstrzymane.
Również gdy nie otrzymujemy żadnych pieniędzy, taki wyjazd zagraniczny musimy zgłosić.
Obowiązkowe jest również zgłaszanie się na wszystkie terminy kontrolne, a także meldowanie wszelkich zmian personalnych (stan cywilny, nr. konta, adres, dochody itp.) w ciągu tygodnia.
W przypadku choroby (Krankenstand) zasiłek zostaje wstrzymany (pierwsze 3 dni płaci AMS) i od 4 dnia  pieniądze (Krankengeld) wypłaca nam właściwa Gebietskrankenkasse.
Osoby, którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Austrii, są również ubezpieczone, na wypadek choroby, wypadku, a także na przyszłe świadczenia rentowe. Natomiast osoby które są zameldowane w AMS, lecz nie dostają zasiłku, są ubezpieczone jedynie podczas trwania kursu i pobierania zasiłku zabezpieczającego podstawowe koszty utrzymania (Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts).
W przypadku gdy sami wypowiedzieliśmy wcześniejszą umowę o pracę lub zostaliśmy zwolnieni dyscyplinarnie, zasiłek nie zostanie wypłacony przez pierwsze 4 tygodnie od chwili ustania zatrudnienia.
Każde nowe podjęcie zatrudnienia musi być niezwłocznie zgłoszone w AMS, także zatrudnienie na minimum czyli Geringfügigbeschäftigung. Możemy zgłosić sie do AMSu także w trakcie takiego zatrudnienia,  ale w tym przypadku nie przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych, chyba że wcześniej byliśmy zatrudnieni na pół czy cały etat przez czas podany jak wyżej.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?