Czy na fakturze może zostać umieszczona skrócona nazwa firmy? Czy musi to być nazwa pełna, by dokument można było uznać za prawidłowy? Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 r. Nr 212, poz. 1337), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Ustawodawca stwierdzając, iż przedsiębiorca…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?