Czy na fakturze może zostać umieszczona skrócona nazwa firmy?
Czy musi to być nazwa pełna, by dokument można było uznać za prawidłowy?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 r. Nr 212, poz. 1337), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Ustawodawca stwierdzając, iż przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy, nie określił żadnych reguł dotyczących tworzenia tego skrótu.

Art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT objaśnia, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać m.in. takie dane jak: imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Przepis ten nie precyzuje, czy nazwa firmy powinna być pełna, czy skrócona. Należy jednak pamiętać, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest zamieszczenie na fakturze imienia i nazwiska, ponieważ to przede wszystkim te dane identyfikują firmę.

Co do zasady nie będzie błędem umieszczenie skróconej nazwy firmy na fakturze, o ile skrócona nazwa firmy została zadeklarowana przy rejestracji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca wnioskujący o wpis do CEIDG wypełnia rubrykę 06 wniosku CEIDG-1, w której podaje pełną nazwę swojej firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem). W rubryce 07 należy podać nazwę skróconą (maks. 31 znaków). Nazwa skrócona podawana jest dla potrzeb ZUS. W przypadku braku nazwy skróconej należy podać imię i nazwisko. Nazwą skróconą przedsiębiorca może posługiwać się np. reklamując swoją firmę, w ulotkach, folderach reklamowych. W przypadku wystawiania faktur, rachunków, w obrocie prawnym, w kontaktach z administracją publiczną, z urzędem skarbowym przedsiębiorca musi używać swojej pełnej nazwy, tj. wraz z imieniem i nazwiskiem. Wyjątkiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca zgłaszający się przez formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA oraz ZUS DRA może używać nazwy skróconej, dlatego też konieczne jest jej wpisywanie do CEIDG.

 

Categories: Firma w Polsce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *