Czy wiesz, że jeżeli bezpodstawnie pobierasz Kindergeld w Niemczech to narażasz się nie tylko na konieczność zwrotu nienależnych Ci pieniędzy wraz z odsetkami, ale również na odpowiedzialność karną-skarbową za przestępstwo oszustwa podatkowego z § 370 niemieckiej Ordynacji Podatkowej, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 albo kara grzywny??? Musisz wiedzieć, że wypełniając wniosek o świadczenie rodzinne tzw. Kindergeld podpisujesz oświadczenie, że wszystkie wskazane we wniosku dane są prawdziwe. Dotyczy to również takich kwestii jak np. miejsce twojej pracy, miejsce zamieszkania twoje i dziecka, wiek i edukacja dziecka. Są to bardzo istotne informacje, ponieważ m.in.…

Niemiecki zasiłek rodzinny - Kindergeld wypłacany jest przez Familienkasse Sachsen. Prawo do tego świadczenia przysługuje wszystkim osobom, które posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec (lub posiadają status nieograniczonego podatnika na terenie Niemiec - tzw. unbeschränkte Steuerpflicht) oraz posiadają dzieci w wieku do 18 lat lub do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko nadal się uczy. Czyli prawo do świadczenia mają Polacy pracujący sezonowo lub na stałe w Niemczech, Polacy oddelegowani do pracy w Niemczech, Polacy prowadzący w Niemczech działalność gospodarczą, Polacy mieszkający w Niemczech.  Nie ma znaczenia, że dzieci osoby uprawnionej nie mieszkają na terenie Niemiec.  Zasiłek…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?