Osoby bez pracy utrzymujące się z zasiłku dla bezrobotnych muszą w większości przypadków złożyć deklarację podatkową. Czasem może się to nawet opłacić! Czy bezrobotni muszą zatem składać zeznanie podatkowe? Z ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz, EStG), paragraf 46. wynika, że „gdy dochód pochodzi częściowo lub wyłącznie z przychodów z niesamodzielnej pracy, podatek można odliczyć tylko wtedy, gdy dodatnia suma dochodów i świadczeń przekracza 410 euro”. Oznacza to, że osoby, które w danym roku otrzymywały wynagrodzenie i ponad 410 euro zasiłku dla bezrobotnych – a więc pracowały i zostały zwolnione - muszą złożyć zeznanie podatkowe. Do świadczeń…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?