Kto może otrzymać bezrobocie w Austrii? Poszukując pracy w Austrii mamy możliwość zgłoszenia się do regionalnego oddziału AMS czyli austriackiego urzędu pracy - Arbeitsmarktservice, tzn. podlegamy zazwyczaj pod oddział w dzielnicy w której jesteśmy zameldowani, lub w sąsiedniej dzielnicy. Ogólnie ujmując każdy obywatel EU, który ma w Austrii stały pobyt i Anmeldbescheinigung  (zaświadczenie o zameldowaniu na ternie Austrii) posiada możliwość zameldowania się w  Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy, natomiast jest kilka warunków do spełnienia, gdy chcemy dostać świadczenia z tytułu bezrobocia, czyli tzw. zasiłek dla bezrobotnych czyli Arbeitslosengeld. Podstawowym warunkiem przyznania bezrobocia – Arbeitslosengeld po raz pierwszy …

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?