Otrzymałeś wypowiedzenie z pracy lub otrzymałeś wypowiedzenie z pracy podczas choroby? - co wtedy!  Wypowiedzenie - Kündigung - Kündigung des Arbeitsverhältnisses – co dalej? Można się bronić przed nieuzasadnionym lub wadliwym wypowiedzeniem – również w przypadku wypowiedzenia dokonanego w formie ustnej. W tym celu można wnieść powództwo do sądu pracy. Masz na to jednak tylko 3 tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia! Wypowiedzenie -  na piśmie czy ustnie? Wypowiedzenie dokonane w formie ustnej jest ogólnie nieskuteczne! W takim przypadku powinieneś zgłosić swoją gotowość do świadczenia pracy w obecności świadków! Uwaga! Jeżeli nie będziesz się bronić przed wypowiedzeniem dokonanym w formie…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?