Niemiecki podatek drogowy – Kfz-Steuer
Prowadzisz w Niemczech firmę lub jesteś zatrudniony w Niemczech w oparciu o umowę o pracę, to jesteś zobowiązany do opłacenia podatku drogowego. W dodatku to na Tobie spoczywa obowiązek uzyskania informacji kiedy, gdzie i w jakiej wysokości podatek należy opłacić. Kierowca nie otrzyma żadnego urzędowego powiadomienia ani ponaglenia, lecz to nie zwalnia z tego obowiązku płacenia podatku drogowego. Dotyczy to także samochodów, które nie zostały przerejestrowane w Niemczech i poruszają się wciąż na polskich tablicach rejestracyjnych. Wystarczy, że posiadacie meldunek oraz zatrudnienie w Niemczech. Podczas kontroli drogowej kierujący powinien pokazać dokument potwierdzający zapłacenie podatku od samochodu na rzecz niemieckiego urzędu skarbowego. Nie chodzi tylko o otrzymanie tablic rejestracyjnych i o ubezpieczenie drogowe, ale również o kwestię podatku drogowego (niem. Kfz-Steuer).
Niemiecka ustawa o podatku od pojazdów silnikowych – Kraftfahrzeugsteuergesetz (w skrócie KraftStG)  w paragrafie 1 wyraźnie wskazuje na obowiązek odprowadzenia w Niemczech podatku drogowego od samochodów zagranicznych użytkowanych na terenie Niemiec.
Treść paragrafu 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG mówi:
Podatkowi od pojazdów silnikowych podlega:
 1. posiadanie krajowych pojazdów do użytku na drogach publicznych;
 2. posiadanie zagranicznych pojazdów do użytku na drogach publicznych, o ile pojazdy znajdują się w Niemczech.
  Oryginalny zapis w języku niemieckim 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG:
  „Der Kraftfahrzeugsteuer unterliegt
  1. das Halten von inländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen;
  2. das Halten von ausländischen Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen, solange die Fahrzeuge sich im Inland befinden.”
  Zgodnie z orzeczeniem niemieckiego sądu skarbowego (Finanzgericht) z Hamburga – FG Hamburg z dnia 14.4.2011, numer sprawy: 2 K 246/10 w sprawie podatku od pojazdów silnikowych dla zagranicznych samochodów osobowych podejmując pracę w Niemczech i dojeżdżając do pracy polskim samochodem trzeba płacić podatek drogowy.
  Treść orzeczenia brzmi:
  „Zagraniczny samochód osobowy podlega niemieckiemu podatkowi od pojazdów silnikowych, jeśli użytkownik ma miejsce zamieszkania w Niemczech i samochód jest do jego dyspozycji w zakresie użytkowania. Zwolnienie podatkowe określone w § 3 Nr. 13 KraftStG jest nieskuteczne, jeśli pojazd jest użytkowany przez osoby, które posiadają w kraju (w Niemczech) miejsce zamieszkania lub stałego pobytu.”
  Oryginalna treść orzeczenia:
  „Ein ausländischer PKW unterliegt der deutschen Kraftfahrzeugsteuer, wenn der Halter seinen Wohnsitz in Deutschland hat und das Auto ihm zur Nutzung zur Verfügung steht. Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 13 KraftStG entfällt, wenn das Fahrzeug von Personen benutzt wird, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.“
  Zameldowanie się w Urzędzie Meldunkowym w Niemczech jest równoznaczne z posiadaniem miejsca zamieszkania w Niemczech. Zgodnie z nową Federalną Ustawą Meldunkową (Bundesmeldegesetz) obowiązek meldunkowy trzeba dopełnić w przeciągu 2 tygodni od przybycia do Niemiec pod groźbą kary finansowej do 1.000 euro.
  Jeżeli dana osoba pracuje w Niemczech pół roku, to istnieją przesłanki do tego by uznać, że posiada w Niemczech miejsce stałego pobytu, a to z kolei oznacza, że korzystając przy stałym pobycie w Niemczech z polskiego samochodu powinno odprowadzić się za ten samochód Kfz-Steuer.
  Stały pobyt w Niemczech wynika z zapisu par. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. Po przekroczeniu 183 dni (pół roku) osoba pracująca w Niemczech nabywa status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Pół roku zatrudnienia wystarcza, aby uznać, że dana osoba ma miejsce stałego pobytu w Niemczech.
  Wysokość podatku
  Podatek drogowy w Niemczech jest ustalany na podstawie wielkości silnika oraz klasy zanieczyszczeń pojazdu. Każdy z pojazdów klasyfikowany jest do określonej grupy. I im więcej spalin emituje, tym wyższy podatek drogowy w Niemczech trzeba zapłacić. Wyższy podatek jest od diesli niż benzynowych.
  Kto może uzyskać zwolnienie z podatku drogowego?
  Z obowiązku płacenia podatku drogowego zwolnione są auta elektryczne. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia rejestracji pojazdu i wynosi od 5 do 10 lat. Samochody  zarejestrowane w okresie od 18.05.2011 do 31.12.2015 otrzymują zwolnienie podatkowe na 10 lat, a samochody zarejestrowane w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2020 są zwolnienie z płacenia podatku drogowego na 5 lat. Poza tym osoby, które przejeżdżają przez Niemcy. A także turyści, osoby, które jadą z wizytą do rodziny. Kolejną grupą są pracownicy sezonowi, o ile ich łączny pobyt w ciągu roku nie przekracza 183 dni.
  Poza zwolnieniem od płacenia podatku drogowego dla pojazdów elektrycznych, istnieje szereg innych ulg podatkowych z tego tytułu. Ciężko upośledzeni właściciele pojazdów mogą wnioskować o całkowite zwolnienie z podatku lub o obniżenie wymiaru podatku drogowego w związku z posiadaniem pojazdu. Jeśli spełnią wymagania, wtedy płacą tylko połowę podatku drogowego.
  Obniżenie wymiaru podatku drogowego o 50% ma zastosowanie, jeśli osoba upośledzona ma trudności z chodzeniem i jest to oznakowane symbolem „G” w legitymacji inwalidzkiej. To samo dotyczy osób niesłyszących z symbolem „GI”. Jednak, aby dostać taką zniżkę podatkową, upośledzony musi zrezygnować z przywileju bezpłatnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
  Zwolnione z podatku drogowego mogą być osoby z symbolem „H” (hilflos-nieudolne), „BI” (blind -niewidomi/sehbehindert – osoby z poważnymi zaburzeniami wzroku) oraz „Ag” (außergewöhnliche Gehbehinderung – szczególne upośledzenie chodzenia). Tego typu zwolnienie z podatku drogowego dotyczy tylko pojazdu, który jest zarejestrowany na daną osobę, której przysługuje taki przywilej. Udzielenie udogodnień podatkowych odnotowane jest w części pierwszej karty pojazdu dotyczącej dopuszczenia do ruchu.
  Zwolnione z podatku drogowego są autobusy oraz pojazdy wykorzystywane tylko i wyłącznie w rolnictwie.
  Jakie są konsekwencje niezapłacenia podatku drogowego?
  Kierowcy, którzy nie opłacą podatku drogowego w Niemczech, mimo, że są do tego zobowiązani, muszą liczyć się z wysokimi mandatami. Oprócz tego, jeśli nieprawidłowość zostanie wykryta podczas kontroli, to urząd skarbowy i służba celna mogą wysłać wezwanie do zapłaty zaległego podatku wraz z naliczonymi odsetkami. Kwoty te mogą wynieść nawet do kilku tysięcy Euro. Policja ma także prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.
  Do kiedy należy zapłacić podatek drogowy w Niemczech?
  Podatek drogowy w Niemczech należy zapłacić z góry za następny rok, w terminie do 20 września, w całości.  Jeśli podatek przekracza 500 euro, wtedy właściciele pojazdów mogą zapłacić go w dwóch ratach, co pół roku. Można wnioskować o taką możliwość w miejscowym Głównym Urzędzie Celnym, jednak kosztuje to dodatkowo 3%. Jeśli z kolei podatek jest wyższy niż 1000 euro, wtedy możecie go zapłacić w 4 ratach, co kwartał. W takiej sytuacji trzeba jednak doliczyć 6%. Płatnikiem podatku od pojazdów silnikowych jest ta osoba, która samochód użytkuje w Niemczech.

  Skontaktuj się ze mną!

  Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?