Emerytura podstawowa dla najbiedniejszych
W lutym 2020 roku rząd federalny Niemiec uchwalił reformę dotyczącą emerytury podstawowej (Grundrente) , która wejdzie w życie w styczniu 2021 roku. Co musisz o niej wiedzieć?
W wyniku zmian Niemcy, którzy mimo lat pracy, otrzymują niewielką emeryturę zaczną otrzymywać nową podstawową emeryturę. Dla najbiedniejszych czeka spora zmiana.
O ile średnio w ramach „Grundrente” emeryci zyskają 75-90 euro miesięcznie, to rekordziści dostaną nawet 400 euro. Łącznie z nowej emerytury skorzysta ok. 1,3 mln osób. To przede wszystkim osoby, które miały lub mają niskie zarobki i dziś są zagrożone ubóstwem. Świadczenie będzie finansowane z budżetu federalnego.
Dodatek do emerytury trafi do osób, które mają przepracowane 33 lata.
Natomiast osoby, które przepracowały 35 lat i opłacone składki do funduszu emerytalnego dostaną pełną nową emeryturę podstawową.
Prawo do emerytury podstawowej w pełnej wysokości nabędą ci, których miesięczny dochód wynosi 1250 euro w przypadku osoby samotnej lub 1950 euro w przypadku małżeństw.
Natomiast ci, którzy mają wyższe dochody otrzymają 60 proc. emerytury podstawowej.
W przypadku osób, których dochody wynoszą powyżej 1600 euro (osoby samotne) i 2300 euro (małżeństwa) emerytura podstawowa nie będzie wypłacana.
Kasa emerytalna Deutsche Rentenversicherung Bund rozpoczyna proces typowania uprawnionych do nowego świadczenia spośród niemal 26 mln emerytów. Wypłaty pierwszych wyrównań można się spodziewać najwcześniej w połowie 2021 roku. Formalnie emerytura podstawowa wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?