Podatek dochodowy Lohnsteuer pobierany jest od wynagrodzenia wypłacanego pracownikow, legalnie zatrudnionemu w Niemczech. Podatek dochodowy potrącany jest przez pracodawcę każdego miesiąca i przekazywany do właściwego urzędu skarbowego – Finanzamt w Niemczech. Wysokość pobieranego podatku obliczana jest na podstawie wysokości dochodów oraz klasy podatkowej. Płatnik zobowiązany jest złożyć roczną deklarację, informującą o całościowych, rocznych dochodach, która stanowi podstawę, gwarantującą rozliczenie podatku z Niemiec. Urząd skarbowy sprawdza czy potrącone nam kwoty są mniejsze lub większe od wyliczonego podatku. Jeśli zapłacony przez nas podatek dochodowy okaże się większy od podatku należnego – wtedy przysługuje nam zwrot podatku z Niemiec.
Rozliczenia podatkowe gwarantujące zwrot można składać za okres do 4 lat wstecz. Oznacza to, że w roku 2020 można rozliczyć się za lata 2016-2019 i uzyskać stosowny do tego okresu zwrot podatku.Czy rozliczenie podatkowe jest obowiązkowe ?
Dla większości osób nie jest to obowiązkowe, jednak i tak warto ubiegać się o zwrot podatku – niejednokrotnie są to sumy przekraczające miesięczną pensję! Jest jednak kilka przypadków, w których obowiązkowo należy się rozliczyć z podatku. W szczególności dotyczy to sytuacji jeśli:
• otrzymałeś pocztą wezwanie z niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt) do dokonania rozliczenia,
• prowadzisz działalność gospodarczą tzw. Gewerbe,
• posiadasz 3 klasę podatkową,
• pracujesz dla dwóch lub więcej pracodawców,
• masz status osoby bezrobotnej i uzyskujesz świadczenia powyżej 410 EUR/miesiąc np. z zasiłku chorobowego, zasiłku rodzinnego Elterngeld, zapomogi dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I czy z tytułu urlopu macierzyńskiego,
• uzyskujesz nieopodatkowane dochody przekraczające 410 EUR/miesiąc: dochód z najmu, dzierżawy lub z ubezpieczenia emerytalnego,

Wezwanie do rozliczenia podatku z Niemiec
W przypadku osób, które otrzymały wezwanie do rozliczenia, tzw. Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung, niemiecki urząd skarbowy na wezwaniu wyznacza Tobie indywidualny termin na złożenie deklaracji podatkowej. Niedotrzymanie wskazanego terminu może prowadzić do nałożenia kar za brak reakcji na urzędowe pismo.

Niemiecki urząd skarbowy ustalił kwotę wolną od podatku w 2019 roku na 9168 euro. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem jest ona podwyższona do 18 336 euro. Dla osób, które zarobiły mniej niż 9168 euro to znak, że mogą się ubiegać o zwrot całego zapłaconego podatku. W niektórych przypadkach kwota do odzyskania może oscylować nawet w granicach tysiąca euro.

Podstawowy dokument do rozliczenia
• Lohnsteuerbescheinigung to roczna karta podatkowa wydawana przez pracodawcę, u którego podejmowało się zatrudnienie w danym roku podatkowym. Dokument ten można porównać z polskim PIT-11.
• Zaświadczenie o dochodach w Polsce EU/EWR – dokument, potwierdzający dochód w Polsce. Dokument należy pobrać z polskiego urzędu skarbowego, po uprzednim złożeniu zeznania podatkowego PIT36 ZG.
• Zameldowanie na terenie Niemiec – zaświadczenie
Zaświadczenie o zameldowaniu to dokument, który diametralnie może zmienić sytuację podatkową danej osoby. Należy pamiętać, aby ten dokument dołączyć do dokumentacji podatkowej. Pozwala on na określenie obowiązku podatkowego osoby rozliczanej. Posiadanie zaświadczenia o zameldowaniu pod niemieckim adresem pozwala udowodnić nieograniczony obowiązek podatkowy, a co za tym idzie, naliczyć ulgi/diety do rozliczenia, które sprawią, że rozliczenie będzie korzystniejsze

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?