Jesteś emerytem/rencistą i pobierasz emeryturę lub rentę z Niemiec - musisz to wiedzieć! Przepisy nakazujące opodatkowanie emerytury w Republice Federalnej Niemiec obowiązują od 2005 roku. Mimo tego jednak wiele osób mieszkających w Polsce i otrzymujących świadczenie emerytalne lub rentowe z Niemiec nie ma świadomości obowiązku rozliczenia tego dochodu przed niemieckim urzędem skarbowym w Neubrandenburgu (Finanzamt Neubrandenburg). Jeśli nie otrzymałeś jeszcze wezwania do rozliczenia podatku z Finanzamt Neubrandenburg to z pewnością otrzymasz - to tylko kwestia czasu.  Dochód z renty/ emerytury jest opodatkowany na terenie Niemiec, to tam trzeba co roku do 31 maja przesłać rozliczenie podatkowe. Niemiecki…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?