Wszystkie wypłacane świadczenia na terenie Unii Europejskiej, w tym świadczenia rodzinne podlegają pod system zabezpieczeń społecznych. Jest to koordynacja świadczeń. Świadczenia rodzinne w myśl powyższego wypłacane są w określonej kolejności:

Pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa: np. gdy małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek nie pracuje – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.

Jeżeli działalność zawodowa wykonywana jest w dwóch różnych krajach pierwszeństwo ma to państwo, w którym mieszkają dzieci.

Na przykład Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Polsce – pierwszeństwo wypłaty świadczeń ma w tym wypadku Polska.

Małżonek pracuje w Niemczech, współmałżonek pracuje w Polsce, dzieci mieszkają w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.

Oboje rodziców pracuje w Niemczech – pierwszeństwo wypłaty świadczeń mają Niemcy.

W przypadku wypłaty świadczeń z Państwa z pierwszeństwem można otrzymać w drugim państwie tzw. dodatek dyferencyjny.

– Korzystając z programu 500 plus otrzymamy w Niemczech kwotę wynikającą ze stawek niemieckich pomniejszonych o polskie świadczenie.

– W przypadku pobierania Kindergeld nie otrzymamy w Polsce dodatku deferencyjnego, ponieważ świadczenie w Polsce jest niższe niż świadczenie niemieckie.

Nawet jeśli 500+ nie będzie nam się należał, bo krajem pierwszeństwa w naszym przypadku są Niemcy to jednak warto co roku składać wniosek o to świadczenie.

Familienkasse nie zna naszej aktualnej sytuacji rodzinnej i może sobie potrącać 500+ na  dzieci informując w swojej decyzji, że jest ona „tymczasowa” i jeśli po przedstawieniu decyzji odmownej na polskie świadczenia okaże się, że wypłacono nam za niski zasiłek to wyrówna nam Kindergeld do pełnej wysokości. Nie dysponując taką decyzją nie mamy argumentów do odwołania się od decyzji przyznającej nam niższy Kindergeld.

Familienkasse może nas również poprosić o taką decyzję kierując do nas pismo. Również wypełniając co jakiś czas ankietę aktualizacyjną musimy odpowiedzieć, czy otrzymujemy jakieś świadczenia z zagranicy i czy złożony został stosowny wniosek.

Pomniejszony Kindergeld

Familienkasse, po wprowadzeniu świadczenia 500+ pomniejszała dotychczas Kindergeld o 500 zł w przeliczeniu na EURna dzieci informując jednocześnie w pouczeniu do swojej decyzji, że takie świadczenie weszło w życie i należy złożyć stosowny wniosek w Polsce.

W interesie każdego pobierającego świadczenie z Niemiec leży złożenie wniosku na wszystkie niepełnoletnie dzieci w rodzinie, aby nadal otrzymywać maksymalną kwotę zasiłku czy to z jednego kraju w pełnej kwocie czy też z 2 państw w postaci pomniejszonej z jednego kraju i dodatku dyferencyjnego z drugiego.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?