Zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje osobom mieszkającym i pracującym legalnie na terenie Niemiec. Przyznawany jest przez niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse). Świadczenia rodzinne w Niemczech wypłacane są całkowicie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy.
Standardowo przyznawany jest dzieciom do 18 roku życia, jednak istnieje możliwość przedłużenia jego wypłacania do 25 roku życia, jeśli:
• dziecko zdecyduje się kontynuować naukę, podejmie studia lub kształci się zawodowo;
• dziecko jest w okresie przerwy pomiędzy kolejnymi etapami kształcenia (maks. 4 miesiące);
• dziecko jest zarejestrowane w urzędzie jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy
• dziecko jest niepełnosprawne

Jeżeli jeden z rodziców pracuje w Niemczech przez pół roku (183 dni) i rozlicza się z podatków z niemieckim fiskusem, może otrzymać Kindergeld. O Niemcy zasiłek rodzinny mogą się również starać matki samotnie wychowujące dzieci i mieszkające w Polsce, jeżeli ojciec nadal pracuje na terenie Niemiec i wystąpi z wnioskiem o przyznanie świadczenia.
Od stycznia 2018 roku wnioskować będzie można jedynie do 6 m-cy wstecz.
Niemcy zasiłek rodzinny jest wypłacany za każdy miesiąc pracy na terenie Niemiec, licząc od pierwszego, pełnego miesiąca pracy. Urząd może jednorazowo wypłacić kwotę zasiłku za okres maksymalnie 6. miesięcy.

Do pobierania zasiłku rodzinnego z Niemiec uprawnione są osoby, które:
• podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
• posiadają aktualne zameldowanie na terenie Niemiec,
• są legalnie zatrudnione w Niemczech wraz ze składkami ubezpieczenia i podatkami odprowadzanymi do niemieckich instytucji,
• są oddelegowanymi pracownikami w Niemczech, zatrudnionymi przez krajowego pracodawcę na kontrakt zagraniczny,
• prowadzą działalność gospodarczą Gewerbe.

Miesięczna kwota zasiłku rodzinnego wynosi w roku 2020
204 EUR- na pierwsze i drugie dziecko
210 EUR – na trzecie dziecko
235 EUR – na czwarte i kolejne dzieci

Kasa rodzinna właściwa dla pracowników przygranicznych z Polski:
Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
e-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

• 500+ a Kindergeld
Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zasiłek rodzinny 500 +przysługuje na pierwsze dziecko od lipca 2019 roku. W związku z tym, jeżeli jeden z rodziców jest zatrudniony w Polsce, bądź z innego tytułu są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne w kraju, należy złożyć wniosek o 500 + również na pierwsze dziecko. W takiej sytuacji niemiecki urząd rodzinny Familienkasse będzie miał prawo do pomniejszenia kwoty zasiłku o zasiłek przysługujący w Polsce. Jeżeli zasiłek w Polsce będzie przysługiwał, a nie zostanie złożony wniosek, to urząd niemiecki również ma prawo do jego pomniejszenia.
Zasiłek Kindergeld będzie przysługiwał jedynie w pełnej wysokości z Niemiec, jeżeli jeden z rodziców (lub oboje rodziców) podlega tylko ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech, a drugi rodzic nie podlega żadnemu ubezpieczeniu społecznemu.

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?