SOKA- BAU czyli „Service und Vorsorge für die Bauwirtschaft“ to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownicza, dbająca o interesy urlopowe pracowników firm działających w branży budowlanejWszystkie firmy budowlane działające na terenie Niemiec mają obowiązek odprowadzania do kasy urlopowej SOKA-BAU odpowiedniej stawki z tytułu urlopu. To oznacza, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlanej na terenie Niemiec ma obowiązek zarejestrować się w kasie SOKA-BAU. Zgłoszenia dokonać musi również polski przedsiębiorca świadczący usługi budowlane w Niemczech wysyłając na te roboty swoich pracowników. Pracodawca na bieżąco musi zgłaszać nowych pracowników, co miesiąc odprowadzać składki na poczet zabezpieczenia urlopu pracowniczego, ale kwota odprowadzanych przez pracodawcę pieniędzy podlega zwrotowi. Wysokość składek odliczana jest w stosunku do miesięcznego wynagrodzenia brutto. Składki płatne są do 15 dnia następnego miesiąca, nie mogą jednak pomniejszać wynagrodzenia pracownika. Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany można wnioskować do kasy urlopowej o wypłatę ekwiwalentu lub odszkodowania.
Celem rejestracji w SOKA BAU jest zapewnienie równoważnych możliwości przyznawania urlopu pracownikom także w przypadku, kiedy z powodu częstych zmian zatrudnienia pracownicy ci nie mają jeszcze prawa do urlopu. Z tego powodu w SOKA BAU ewidencjonowany jest tzw. Fundusz Urlopowy Pracownika w ramach wszystkich jego wcześniejszych miejsc zatrudnienia.
Podstawowym dokumentem w tym procederze jest Urlaubsnachweis – wyciąg z konta pracownika. To właśnie z tego dokumentu można odczytać szczegóły dotyczące ostatnich dwóch lat pracy.
W dokumencie można znaleźć informację dotyczące ostatnich 2 lat pracy takie, jak:
• czas trwania zatrudnienia
• wynagrodzenie brutto
• uzyskane dni urlopu
• wysokość wynagrodzenia za urlop.
Dokument ten otrzymuje pracownik w okolicach miesiąca marca/kwietnia z niemieckiej instytucji.

SOKA-BAU wypłaci pracownikowi, na wniosek, ekwiwalent za urlop, 3 miesiące po zakończeniu pracy, jeśli klient zakończył pracę na budowie w Niemczech i nie uzyskuje zasiłku dla bezrobotnych. Dokument o wypłacony ekwiwalent/odszkodowanie otrzymuje pracownik do końca lutego kolejnego roku, z niemieckiej instytucji (Besondere Lohnstuerbescheinigung für das Kalenderjahr 20..).

Wypłacone świadczenie należy wykazać przed niemieckim urzędem skarbowym w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?