Prawo dotyczące niemieckiego obywatelstwa opiera się na zasadzie prawa krwi tzn. że obywatelstwo niemieckie nabywa się po rodzicu lub rodzicach, którzy są Niemcami.
Obywatelstwo niemieckie można również zdobyć w procesie naturalizacji, czyli nadania niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech.Od 2000 roku obowiązuje również w Niemczech prawo, które daje możliwość uzyskania obywatelstwa osobom, które urodziły się na terenie Niemiec, a ich rodzice są cudzoziemcami.

Obywatelstwo niemieckie daje dużo przywilejów i znacząco ułatwia życie. Dzięki niemu:
• Mamy takie same prawa i przywileje, jak inne osoby mieszkający w Niemczech
• Możemy głosować w wyborach do Bundestagu i parlamentów regionalnych
• Mamy łatwiejszy dostęp do niemieckich zasiłków, m.in. do Kindergeld
• Otrzymujemy paszport i dowód niemiecki
• Mamy możliwość podróżowania do wielu krajów bez wizy
• Przysługują nam korzystniejsze prawa dziedziczenia
• Znacznie łatwiej jest nam zdobyć kredyt (np. hipoteczny)

Niemieckie obywatelstwo można uzyskać na dwa sposoby:
• W przypadku gdy udowodnimy, że mamy niemieckich przodków. Niemieckie obywatelstwo uzyskujemy w tej sytuacji poprzez stwierdzenie pochodzenia
• Gdy udowodnimy wieloletni pobyt na terenie Niemiec i tak zwany „żywotny interes” łączący nas z Niemcami (taki jak firma czy rodzina). Niemieckie obywatelstwo uzyskuje się w tej sytuacji poprzez nadanie. Dotyczy to osób, które od lat pracują w Niemczech, założyły tam firmę, mają tam rodzinę lub ich małżonek/małżonka są Niemcami.

• Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa poprzez stwierdzenie pochodzenia
Stwierdzenie pochodzenia to potwierdzenie, że nasi przodkowie mieli niemieckie obywatelstwo lub niemieckie korzenie. Można tak uzyskać niemieckie obywatelstwo m.in. w następujących sytuacjach:
• Możemy wykazać, że na przykład nasz dziadek czy pradziadek był Niemcem. Procedura ta nie jest prosta, ponieważ musimy udowodnić całą linię pokrewieństwa między dziadkiem a nami.
• Jeśli starasz się o niemieckie obywatelstwo i urodziłeś się przed 1.01.1975 roku, to możesz je uzyskać tylko w linii po ojcu (osoby urodzone po tej dacie też mogą się starać o obywatelstwo, ale tylko wtedy, gdy ojciec jest Niemcem, a uznanie ojcostwa nastąpiło przed 23. rokiem życia dziecka)
• Możesz również starać się o uzyskanie obywatelstwa poprzez udowodnienie, że Twój ojciec lub dziadek znajdowali się na tzw. „Volksliście”.
• Można również powoływać się na historyczne granice Niemiec, w których zamieszkiwali nasi przodkowie.

• Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa poprzez nadanie
Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa poprzez nadanie dotyczy osób, które nie mają żadnych związków z Niemcami, a ich dziadkowie czy pradziadkowie nie mają niemieckich korzeni. Nadanie obywatelstwa dotyczy większości osób, które przyjechały do Niemiec, pracują tu, założyły rodziny, mieszkają tu już długo i czują się związane z tym krajem.
• Poprzez małżeństwo z obywatelem Niemiec
Dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego w Niemcem / Niemką można zacząć się starać o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego. Aby to zrobić, trzeba przebywać co najmniej 3 lata na terenie Niemiec. W trakcie starania się o obywatelstwo nie można być w trakcie rozwodu. Samo małżeństwo jednak nie wystarczy. Uzyskując obywatelstwo poprzez małżeństwo, musimy potwierdzić naszą znajomość języka niemieckiego i zdać test ze znajomości życia w Niemczech (Einbürgerungstest).

• Niemieckie obywatelstwo dla dziecka
• Jeśli ojciec lub matka jest Niemcem / Niemką, dziecko uzyskuje obywatelstwo automatycznie. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów.
• Dziecko urodzone w Niemczech po 1.01.2000 roku, którego rodzice są cudzoziemcami, nabywa obywatelstwo niemieckie, pod warunkiem, że w chwili urodzenia dziecka miejsce pobytu jednego z rodziców od ponad 8 lat znajduje się w Niemczech.
• Dzieci urodzone w Niemczech przed 01.01.2000 rokiem nie uzyskuje obywatelstwa tylko na podstawie samego faktu urodzenia na terenie Niemiec.

O obywatelstwo niemieckie nie może się starać każdy Polak. Istnieje bowiem kilka warunków, które trzeba spełnić, aby otrzymać niemieckie obywatelstwo:
• przebywać na terytorium Niemiec od co najmniej 8 lat (7 lat, jeśli ukończyłeś kurs integracyjny i zdałeś Zertifikat Integrationskurs; 6 lat, jeśli znasz język na poziomie wyższym niż B1; 3 lata, jeśli jesteś w związku małżeńskim z Niemcem lub Niemką)
• posiadać prawo do nieograniczonego pobytu na terenie Niemiec
• posiadać własne źródło dochodów, być w stabilnej sytuacji finansowej (bez wsparcia socjalnego ze strony państwa niemieckiego)
• udowodnić znajomość języka niemieckiego
• zdać test ze znajomości kultury, historii i życia w Niemczech, czyli Leben in Deutschland lub Einbürgerungstest
• nie być karanym
• uznawać wolnościowy i demokratyczny porządek ustrojowy Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec

Dokumenty, które musimy złożyć, starając się o uzyskanie niemieckiego obywatelstwa zależą od tego, jak chcemy je uzyskać:
• po naszych przodkach
• poprzez długoletni pobyt na terenie Niemiec lub małżeństwo z Niemcem/Niemką lub osobą posiadającą niemieckie obywatelstwo

• Dokumenty, gdy składamy wniosek o obywatelstwo po przodkach
• wydrukowany i wypełniony wniosek (po niemiecku)
• nasz akt urodzenia
• akt urodzenia osoby, po której zamierzamy dziedziczyć obywatelstwo (mama, tata, dziadek, babcia, prababcia, pradziadek)
• akt ślubu rodziców, dziadków lub pradziadków
• niemiecki paszport/dowód osobisty osoby, po której zamierzamy ubiegać się o niemieckie obywatelstwo
• dokument, który potwierdzi zameldowanie naszego krewnego na terenie Niemiec
• księga rodzinna (Familienbuch, Stammbuch)
• poświadczenie (dotyczy imigrantów pochodzenia niemieckiego, którzy przybyli do Niemiec z Europy Wschodniej)
• Dokumenty, gdy składamy wniosek o obywatelstwo poprzez długoletni pobyt w Niemczech lub małżeństwo
• wydrukowany i wypełniony wniosek (po niemiecku)
• nasz akt urodzenia
• nasz paszport / dowód osobisty
• życiorys (dotyczy osób, które ukończyły 16 lat)
• akt urodzenia (niemiecki, polski tłumaczony na niemiecki, akt urodzenia dziecka, które również stara się z nami o uzyskanie niemieckiego obywatelstwa)
• akt ślubu (jeśli polski, to z tłumaczeniem przysięgłym)
• księga rodzinna (Familienbuch, Stammbuch)
• dokument potwierdzający uprawnienia do opieki nad dziećmi (jeśli są małoletnie)
• dokument, który potwierdzi niemieckie obywatelstwa współmałżonka
• orzeczenie wystawione przez przedszkole lub szkołę, które potwierdzi znajomość języka niemieckiego przez dziecko
• świadectwa ukończenia szkoły
• zaświadczenia o dochodach (Lohnabrechnung, Einkommensteuerbescheid)
• zaświadczenie o długości zatrudnienia (od pracodawcy)
• potwierdzenie zabezpieczenia na starość (Selbststaendige) – dotyczy osób prowadzących własną działalność gspodarczą
• przebieg ubezpieczenia rentowego (swój i współmałżonka)
• przebieg ubezpieczenia emerytalnego (swój i współmałżonka)

Proszę o kontakt, jeżeli zamierzacie Państwo skorzystać z powyższej usługi za pośrednictwem mojej kancelarii. Odpowiemy na Państwa pytania, a następnie prześlemy wszystkie formularze niezbędne do wypełnienia i prawidłowego poprowadzenia Państwa sprawy.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?