Czy wiesz, że jeżeli bezpodstawnie pobierasz Kindergeld w Niemczech to narażasz się nie tylko na konieczność zwrotu nienależnych Ci pieniędzy wraz z odsetkami, ale również na odpowiedzialność karną-skarbową za przestępstwo oszustwa podatkowego z § 370 niemieckiej Ordynacji Podatkowej, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 albo kara grzywny???


Musisz wiedzieć, że wypełniając wniosek o świadczenie rodzinne tzw. Kindergeld podpisujesz oświadczenie, że wszystkie wskazane we wniosku dane są prawdziwe. Dotyczy to również takich kwestii jak np. miejsce twojej pracy, miejsce zamieszkania twoje i dziecka, wiek i edukacja dziecka. Są to bardzo istotne informacje, ponieważ m.in. od nich uzależniona jest decyzja o przyznaniu Ci bądź odmowie przyznania zasiłku. Równie ważne są załączniki, które dołączasz do wniosku – one również muszą być prawdziwe.


Jeżeli niemiecka Familienkasse rozpozna Twój wniosek pozytywnie, to w decyzji przyznającej Ci Kindergeld zostaniesz pouczony o konieczności informowania Familienkasse o wszystkich zmianach dotyczących Ciebie i Twojej rodziny, które mają wpływ na wypłacanie Ci zasiłku oraz co istotne – o konsekwencjach niepoinformowania Kasy Rodzinnej o tych faktach.

Jeżeli okaże się jednak, że pobierasz niemiecki zasiłek rodzinny bezpodstawnie, czyli innymi słowy: brakuje podstawy prawnej do pobierania przez Ciebie Kindergeld z uwagi na zmianę Twojej sytuacji zawodowej lub rodzinnej to Niemiecka Kasa Rodzinna nakaże zwrócić Ci nienależnie pobrane świadczenie wraz z odsetkami oraz podejmie czynności mające na celu wszczęcie postępowania karnego-skarbowego wobec Ciebie w kierunku popełnienia przestępstwa oszustwa podatkowego.


Pamiętaj zatem, aby informować Familienkasse o wszystkich zmianach dotyczących Ciebie i Twojej rodziny, które mają wpływ na wypłacanie Ci zasiłku!


O czym najczęściej Nasi Klienci zapominają poinformować Familienkasse?

  • że nie pracują już w Niemczech,
  • O tym, że ich dziecko zakończyło/przerwało naukę,
  • O tym, że ich dziecko podjęło pracę w wymiarze większym niż 20 godzin tygodniowo.Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?