W dobie kryzysu gospodarczego nie brakuje firm, które niestety muszą zostać zamknięte, gdyż ich przychody nie pokrywają wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Zamknięcie jednoosobowej działalności nie jest trudne, ale dla niektórych przysparza sporo kłopotów. Wyjaśniamy w związku z tym, jak zabrać się za taką likwidację.

Wyrejestrowanie z CEIDG i zgłoszenie do ZUS-u

Wyrejestrowanie firmy należy zacząć od złożenia wniosku CEIDG-1 z informacją o likwidacji firmy, który złożyć trzeba najpóźniej 7 dni od daty na nim zamieszczonej. Zrobić to można na trzy sposoby. Po pierwsze udać się do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy, po drugie wysłać go pocztą, a po trzecie złożyć formularz poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl. Trzecia opcja jest tylko i wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany. Poza tym do ZUS-u trzeba złożyć formularz ZUS ZWUA. Tam udać się musimy osobiście.

Spis z natury

Jeżeli przedsiębiorca był czynnym płatnikiem VAT-u, musi także wykonać spis z natury, a więc nic innego jak remanent likwidacyjny. Jeśli natomiast nie korzystał z VAT-u, nie ma takiego obowiązku. Umieszcza się w nim środki trwałe przeznaczone do użytkowania dłużej niż rok i o wartości początkowej ponad 3,5 tys. złotych.

Podatek dochodowy od sprzedaży majątku firmy

Na potrzeby podatku dochodowego konieczne jest sporządzenie kolejnego spisu. W nim tak jak i wyżej umieszczamy tylko te środki, których wartość początkowa przekraczała 3,5 tys. zł. Natomiast po sprzedaży jakiegoś środka trwałego, w celu wyliczenia podatku musimy odjąć niezamortyzowaną część wydatku od przychodu ze sprzedaży.

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Kolejny spis z natury wykonujemy do księgi przychodów i rozchodów. Z tą tylko różnicą, że nie należy w nim umieszczać środków trwałych.

Zamknięcie kasy fiskalnej

Przy likwidacji przedsiębiorstwa nie można zapomnieć o rozliczeniu kasy fiskalnej. Jej odczyt odbywa się w obecności pracownika urzędu skarbowego, a po jego wykonaniu sporządzany jest odpowiedni protokół. Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli przedsiębiorca skorzystał z ulgi na zakup takiej kasy i przetrzymywał ją przez okres krótszy niż trzy lata będzie zmuszony ją zwrócić.

Przechowywanie dokumentów

Po likwidacji działalności przez okres 5 lat należy przetrzymywać wszelkie dokumenty księgowe, podatkowe i związane z zakończeniem działalności gospodarczej. Znacznie dłużej, bo nawet 50 lat możemy być zmuszeni do przetrzymywania dokumentów płacowych lub kadrowych. Jest tak z tego względu, że mogą one w przyszłości być pomocne przy ustalaniu emerytury lub renty.

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?