ID Steuernummer/ Steuer-Identifikationsnummer/ IdNr.  = niemiecki numer identyfikacji podatkowej  Niemiecki numer identyfikacji podatkowej jest 11-cyfrowym identyfikatorem numerycznym, przydzielanym każdemu podatnikowi zameldowanemu w Niemczech.Numer identyfikacji podatkowej zachowuje – z reguły – swoją ważność przez całe życie i nie zmienia się. Kto przydziela niemiecki numer identyfikacji podatkowej (IdNr)? Za przydzielanie IdNr odpowiada Centralny federalny urząd podatkowy (Bundeszentralamt für Steuern - BZSt). W przypadku osób zamieszkałych w Niemczech odbywa się to automatycznie w formie przekazywania danych meldunkowych z urzędów meldunkowych do Centralnego federalnego urzędu podatkowego (BZSt). Od roku 2008 każdy obywatel Niemiec a także osoba pracująca oraz mieszkająca na…

Jesteś emerytem/rencistą i pobierasz emeryturę lub rentę z Niemiec - musisz to wiedzieć! Przepisy nakazujące opodatkowanie emerytury w Republice Federalnej Niemiec obowiązują od 2005 roku. Mimo tego jednak wiele osób mieszkających w Polsce i otrzymujących świadczenie emerytalne lub rentowe z Niemiec nie ma świadomości obowiązku rozliczenia tego dochodu przed niemieckim urzędem skarbowym w Neubrandenburgu (Finanzamt Neubrandenburg). Jeśli nie otrzymałeś jeszcze wezwania do rozliczenia podatku z Finanzamt Neubrandenburg to z pewnością otrzymasz - to tylko kwestia czasu.  Dochód z renty/ emerytury jest opodatkowany na terenie Niemiec, to tam trzeba co roku do 31 maja przesłać rozliczenie podatkowe. Niemiecki…

Zmiana opodatkowania dochodów uzyskanych w Austrii przez polskich obywateli  Od 01.01.2019 zmienił się sposób opodatkowania austriackich dochodów w Polsce Do końca roku 2018 dochody były opodatkowane wg tzw. metody wyłączenia z progresją. Obecnie obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. Stąd rozliczając w tym roku (2020) dochody z Austrii trzeba będzie to zrobić na nowych zasadach. Rozliczanie zagranicznych dochodów zgodnie z metodą proporcjonalnego zaliczenia oznacza obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego, w którym należy wykazać dochody z pracy za granicą. Obowiązek ten wystąpi bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w…

Kto może otrzymać bezrobocie w Austrii? Poszukując pracy w Austrii mamy możliwość zgłoszenia się do regionalnego oddziału AMS czyli austriackiego urzędu pracy - Arbeitsmarktservice, tzn. podlegamy zazwyczaj pod oddział w dzielnicy w której jesteśmy zameldowani, lub w sąsiedniej dzielnicy. Ogólnie ujmując każdy obywatel EU, który ma w Austrii stały pobyt i Anmeldbescheinigung  (zaświadczenie o zameldowaniu na ternie Austrii) posiada możliwość zameldowania się w  Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy, natomiast jest kilka warunków do spełnienia, gdy chcemy dostać świadczenia z tytułu bezrobocia, czyli tzw. zasiłek dla bezrobotnych czyli Arbeitslosengeld. Podstawowym warunkiem przyznania bezrobocia – Arbeitslosengeld po raz pierwszy …

Niemiecki urząd skarbowy Finanzamt w postępowaniu administracyjnym może nakładać na podatnika różnego rodzaju kary za niewywiązanie się (na czas) z obowiązków, które prawo podatkowe przewiduje. Zatem warto sobie uświadomić jakie instrumenty przymusu istnieją, aby ich uniknąć lub się przeciwko nim bronić. Niemiecka ordynacja podatkowa (Abgabenordnung) nazywa podatkowe kary administracyjne dodatkowymi świadczeniami podatkowymi (steuerliche Nebenleistungen). Dodatek za opóźnienie (Verspätungszuschlag) Podatnik ma obowiązek składania oświadczeń podatkowych (Steuererklärung) oraz deklaracji wstępnych (Voranmeldung) w ustawowo przewidzianych terminach. Te terminy różnią się w zależności od rodzaju podatku i rodzaju rozliczenia. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z tego obowiązku na czas, urząd…

Niemcy: Kwarantanna a utrata zarobków Niemcy zaczynają stosować również coraz bardziej drastyczne środki w walce z epidemią koronawirusa. Wiele osób pracuje zdalnie. Urzędy zdrowia przy podejrzeniu zakażenia kronawirusem mogą objąć ludzi domową kwarantanną. To władze sanitarne decydują, wobec kogo zastosowany zostanie taki środek. Coraz więcej osób zaraża się koronawirusem. W Niemczech kwarantanna obowiązuje także te osoby, w stosunku do których istnieje samo podejrzenie zakażenia koronawirusem. Osoby podejrzane o infekcję i pracujące zawodowo nie mogą zatem udać się do miejsca pracy celem wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W Niemczech ogłoszenie kwarantanny jest uregulowane przepisami Ustawy o Ochronie przez…

Okresy za które można rozliczyć podatek od dochodu na terenie Austrii? O zwrot podatku z Austrii można ubiegać się do pięciu lat wstecz. Poniżej przedstawiamy terminy do których należy wysłać rozliczenie podatkowe do austriackiego urzędu skarbowego 2014 do 31 grudnia 2019 2015 do 31 grudnia 2020 2016 do 31 grudnia 2021 2017 do 31 grudnia 2022 2018 do 31 grudnia 2023 Z podatku austriackiego może rozliczyć się każdy, kto legalnie pracował w Austrii. Do rozliczenia podatku niezbędna jest karta podatkowa (Lohnzettel), wydaje ją pracodawca po zakończeniu pracy lub po zakończeniu roku podatkowego (do końca lutego roku następnego po roku rozliczeniowym).  Podatnik, który…

Czy na fakturze może zostać umieszczona skrócona nazwa firmy? Czy musi to być nazwa pełna, by dokument można było uznać za prawidłowy? Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2008 r. Nr 212, poz. 1337), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Ustawodawca stwierdzając, iż przedsiębiorca…

Otrzymałeś wypowiedzenie z pracy lub otrzymałeś wypowiedzenie z pracy podczas choroby? - co wtedy!  Wypowiedzenie - Kündigung - Kündigung des Arbeitsverhältnisses – co dalej? Można się bronić przed nieuzasadnionym lub wadliwym wypowiedzeniem – również w przypadku wypowiedzenia dokonanego w formie ustnej. W tym celu można wnieść powództwo do sądu pracy. Masz na to jednak tylko 3 tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia! Wypowiedzenie -  na piśmie czy ustnie? Wypowiedzenie dokonane w formie ustnej jest ogólnie nieskuteczne! W takim przypadku powinieneś zgłosić swoją gotowość do świadczenia pracy w obecności świadków! Uwaga! Jeżeli nie będziesz się bronić przed wypowiedzeniem dokonanym w formie…

Uwaga!  na adresy zameldowania w Niemczech ostatnimi czasy rozsyłane są wezwania do zapłaty z firm tj. "Losenet", "E.S. Company" lub  "E.B. Inkasso".  Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty a w nim straszą Cię postępowaniem windykacyjnym - uważaj! bo to może być oszustwo i próba wyłudzenia od Ciebie pieniędzy. Właśnie takimi zwrotami, jak zawiadomienie o wszczęciu postępowania windykacyjnego, wezwanie do zapłaty zaległości, nierzetelne firmy próbują coraz częściej wyłudzić pieniądze. Bardzo często im się to niestety udaje, gdyż duże grono odbiorców wezwań zamiast udać się do prawnika znającego się na przepisach niemieckich lub polsko-niemieckich po prostu płaci zobowiązanie tj.…

Skontaktuj się ze mną!

Potrzebujesz doradztwa podatkowego lub prawnego?